Alde Feanen en de Deelen wetland; De Âlde Feanen bij Earnewâld en de Deelen bij Âldeboarn zijn aangewezen als wetlands van internationale betekenis. Dit betekent, dat deze gebieden een meer beschermde status krijgen. Eierzoeken: In de tweede nota van wijziging bij de ’Reparatie van de Vogelwet’ wil staatssecretaris Gabor het kievitseierenzoeken buiten Friesland verbieden. Weliswaar toonde Sake Roodbergen (BFVW) zich gelukkig met het feit, dat het eierzoeken in Friesland doorgang kan vinden, maar het verbieden buiten Friesland acht hij onbegrijpelijk. De gedachtengang, dat de nazorg (die voornamelijk in Friesland wordt uitgeoefend) een compensatie is voor de schade die eierzoeken zou toebrengen, acht hij onjuist. Schade is nooit wetenschappelijk aangetoond. De nazorg is geen vorm van compensatie maar een meerwaarde. Hans Baron en Thymen de Groot van de Vereniging voor Natuurbescherming Gorredijk e.o. vinden dat het eierzoeken ook in Friesland verboden moet worden worden. Het eierzoeken brengt wel degelijk schade toe en is niet meer van deze tijd.