Van het bestuur ditmaal geen mededelingen. De ledenvergadering van 26 februari is al aangekondigd in de vorige Twirre en is, wanneer u dit leest, al achter de rug.