In de vorige Twirre (1993, 4 (1)) stond een artikel van Louis Dijkstra ’De jagende mens, onderdeel van het ecosysteem’. Kortgeleden publiceerde de Volkskrant de uitkomst van een landelijk onderzoek naar de mening van de Nederlandse bevolking over Jacht. Meer dan 90% is tegen jacht op alle diersoorten in natuurgebieden en 74% is onder alle omstandigheden tegen plezierjacht. De uitkomst van dit onderzoek maakt duidelijk dat het standpunt over jacht van de natuurbeschermingsinstanties door de overgrote meerderheid van de bevolking wordt ondersteund. Men kan zich af vragen, waarom de meerderheid tegen jacht is. Eén van de oorzaken kan zijn, dat argumenten tegen jacht (bijvoorbeeld Gallacher 1990, Cnoop Koopmens 1992) overtuigender zijn den de argumenten vóór jacht. Dit artikel weegt de argumenten die Dijkstra aanvoert om de jacht op vogels en zoogdieren in Nederland te rechtvaardigen.