Het Skledingboskje ligt ten oosten van Drachten op de grens van de gemeenten Opsterland en Smallingerland (figuur 1). Het heeft waarschijnlijk aan deze ligging zijn naam te danken. De bekende grensweg, De Skieding, tussen de provincies Friesland en Groningen ligt namelijk ongeveer twee kilometer verder naar het oosten.