In Twirre 4:1 wordt door Louis Dijkstra een lans gebroken voor het jachtbedrijf. Hij wijst op het belang, dat jagers én natuurbeschermers hebben bij een gevariëerd landschap. Het bestuur van de Wadvogelwerkgroep is van mening dat de rol van de jager bij natuurbeheer met een andere bril moet worden bekeken. Om met de deur in huis te vallen. Wat maakt het artikel van Louis Dijkstra misleidend?