Bomenkap bij Beetsterzwaag: Op 12 mei zijn de eerste 100-jarige eiken gekapt aan de Gerdykster- en Sweachsterwei bij Beetsterzwaag. De gemeente Opsterland gaf zichzelf een kapvergunning, want de oude bomen waren volgens de gemeente gevaarlijk voor het verkeer. De bevindingen van Jan Jonker, dat er zich nestholtes voor vleermuizen in bevonden, bleken voor de gemeente geen aanleiding om het ingenomen standpunt te veranderen. De gemeente Opsterland was niet gevoelig voor de protesten van de Natuurbeschermingsvereniging Gorredijk en omstreken en voor een aanbod van NBLF om een beheersvisie voor de bomenlaan te ontwerpen. Evenmin wilde ze ingaan op een voorstel tot vorming van een beheersstichting voor de bomen. Blauwe zone: Na het verhitte debat van het afgelopen half jaar, waarbij het structuurschema Groene Ruimte werd gemangeld, is het nu de beurt aan de Blauwe Zone. In de plannen zal ca. 1500-2000 hectare agrarische grond uit de productie worden genomen en omgezet in natuur-, recreatie- en woongebied. Vooral de plannen voor uitbreiding van natuurgebieden en aanleg van ecologische verbindingszones stuiten bij de boeren op veel tegenstand. De landbouwlobby draait op volle toeren om de plannen te verijdelen. Weinig verheffende taferelen spelen zich af in de pers en op voorlichtingsbijeenkomsten. Volgens Henk Kroes van It Fryske Gea kan de grond vrijkomen, omdat moderne boeren er toch het beste aan doen om die plekken op te zoeken, waar het bedrijf het best kan worden uitgeoefend. Het is van groot belang voor de natuur bij de Alde Feanen; ”As wy der hjir net yn slagje, wer dan wol?”