mei 1993, 1) In overleg tussen de Twirre-redactie en de besturen van de Wielenwerkgroep en van de FFF is een conceptversie opgesteld voor de statuten van de Stichting Twirre. Dit concept wordt maandag 13 september a.s. om 19.30 u besproken. De plaats is nog niet bekend. Zoals afgesproken op de ledenvergadering, heeft ieder lid die dat wil, het recht de conceptstatuten in te zien en aan de bespreking deel te nemen. Men dient dan een enveloppe (het handigst is ’half A-4’ formaat) met daarop eigen naam en adres + f 1,60 aan postzegels toe te sturen aan Freek Nijland, Canterlandseweg 18, 9061 CC Gytsjerk. 2) Tijdens de ledenvergadering van 26 februari jl. is Marten Zijlstra gekozen tot coördinator van het Ferbân foar oare bisten. Misschien is het handig zijn adres bij te schrijven op het organisatieschema: Lauermanstraat 22, 9251 BB Burgum, tel. 05116-2637. 3) Dezer maanden veranderen er in Friesland tal van abonnee-telefoonnummers. Zodoende zal het organisatieschema de tweede helft van dit jaar op dit punt vaak achterhaald zijn. Men zij gewaarschuwd. 4) Het present at lebord van de FFF is klaar. Wie er op de één of andere markt of iets dergelijks gebruik van zou willen maken, wordt daartoe van harte uitgenodigd. In dat geval moet men even (telefonisch) overleggen met een bestuurslid