Vossen: Kortgeleden verscheen een boekje over vossen. Het is een uitgave van de Stichting Kritisch Faunabeheer en de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. Het is geschreven door de bioloog Jaap Mulder. Het boekje leest zeer gemakkelljk en beschrijft de levenswijze van de vos in al zijn facetten. Ook wordt ingegaan op de ’schadelijkheid’, bescherming en vervolging. Het boekje ruimt heel wat misverstanden op en komt als geroepen, gezien de hetze tegen de vos, die steeds weer de kop opsteekt. Het boekje is te bestellen bij het Informatiefonds SKF (tel. 08373-16879).