De Akkerdistel staat te boek als een zeer lastig onkruid. Er zijn zelfs distelverordeningen in het leven geroepen om deze plant en enkele andere soorten distels te bestrijden. Ontdaan van alle vooroordeel en emotie, is het nog maar de vraag of dit stempel terecht is. Dit artikel gaat in op deze vraag aan de hand van de biologie van de Akkerdistel, het optreden van de soort in en buiten de landbouwgebieden en de mogelijkheden tot voorkoming en bestrijding.