In Nederland komen zes geslachten van distelachtigen voor. Sommige soorten hiervan zijn algemeen, andere zijn zeldzaam of bedreigd (Rode Lijst-soorten). Vier soorten vallen onder de werking van Distelverordening, waardoor ze moeten worden bestreden. Dat valt te betreuren, want de ecologische betekenis van distels is groot, vooral voor tal van insecten, waaronder vlinders, hommels, bijen en zweefvliegen.