Het wordt tijd dat distels gewaardeerd worden in plaats van bestreden. Distels zijn van grote betekenis voor insecten en vogels. Nu er binnen de gangbare agrarische bedrijfsvoering door de hoge gebruiksintensiteit en gewasbescherming amper meer ruimte is voor distels, zullen distels buiten het agrarisch gebied geaccepteerd moeten worden door de landbouw. Met het huidige distelbeleid wordt voorbijgegaan aan de grote natuurwaarde van distels en aan de veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering. Een verandering in dit beleid is dan ook dringend gewenst.