Ad hoe Werkgroep Akkerdistel 1978. De Akkerdistel, beschouwd vanuit landbouw, natuur en landschap. Coördinatiecommissie Onkruidonderzoek NLRO, Wageningen. Ambtelijke werkgroep ’Akkerdistel’ 1993. De Akkerdistel, een gedragslijn ten aanzien van de akkerdistelproblematiek in de nieuwe staatsbossen te Noord-Holland. Consulentschap NBLF, Noord-Holland.