BIJ de voorstellen voor een nieuw distelbeleid zijn er twee belangrijke uitgangspunten: 1) De distelproblematiek voor de landbouw heeft sinds de instelling van de distelverordeningen in de vijftiger jaren zeer sterk aan betekenis ingeboet. Distels behoeven voor de oplettende boer niet meer tot problemen te leiden; 2) Een nieuw distelbeleid zal niet alleen rekening moeten houden met de belangen van de landbouw, maar ook met de belangen van de natuurbescherming en terreinbeheerders. Voor zover economische belangen in het geding zijn, moet er ook rekening mee worden gehouden, dat door het handhaven van de distelverordening in de huidige vorm terreinbeheerders regelmatig onnodig op kosten worden gejaagd.