Blauwe zone & Groene Ruimte: Klaas Zwart (NBLF) stelt, dat de uitvoering van de plannen voor de Blauwe Zone van cruciaal belang is voor de toekomst van andere natuurplannen in Friesland. De landbouw is volgens hem bang voor de duidelijkheid die er met de Schets Blauwe Zone, over het landelijk gebied tussen Leeuwarden, Akkrum en Drachten, is geschapen. De Inspraak over de Schets Blauwe Zone heeft ca. 200 reacties opgeleverd. De landbouw is overwegend afwijzend, de natuur- en milieuorganisaties zijn overwegend positief en de (water)recreatie is ’ideeënrijk’. Het antwoord van het rijk naar aanleiding van de inspraakreacties op het Structuurschema Groene Ruimte (over hetzelfde gebied en Zuidwest-Friesland), waarbij zij grotendeels vasthoudt aan de oorspronkelijke plannen, is de landbouworganisaties in het verkeerde keelgat geschoten. Ultsje Hosper (It Fryske Gea) toonde zich ingenomen met het antwoord en met het extra geld dat den Haag wil uittrekken voor de Groene Ruimte.