In het weekend van 20 en 21 november wordt een landelijke telling gehouden van alle steltlopers. Het gaat om alle terreinen in het binnenland, dus buiten de getijdegebleden. Het is alweer jaren geleden, dat de Nederlandse Steltloperwerkgroep (NSWG) een jaarlijkse telling organiseerde. Om de landelijke ontwikkelingen goed te kunnen volgen, wordt weer een nieuwe telling georganiseerd. Bij deze telling is het van het grootste belang om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Daarom zou het mooi zijn, als in Friesland (steltloperprovincie bij uitstek) veel tellers kunnen meewerken. Wie mee wil doen, wordt van harte uitgenodigd zich op te geven bij: Hans de Waard, Jelle Meineszleane 54, 8561 CZ Balk.