Bossen bij Beetsterzwaag: Verzekeringsmaatschappij Aegon heeft een deel van haar bossen bij Beetsterzwaag verkocht aan een particulier. Staatsbosbeheer wilde dit bos ook kopen, maar viste achter het net. In een ander deel wordt de houtproductie versneld ter hand genomen. Hiertoe moet onder meer de ontwatering worden verbeterd. De natuurbeschermingsorganisaties zijn hiermee zeer ongelukkig. Dassen: Dassen hebben in Gaasterland dit jaar hier en daar voor schade gezorgd aan landbouwpercelen. Ze wroetten de grond om op zoek naar regenwormen. Volgens de boeren zorgt de mestinjectie mogelijk voor meer wormen in de bodem, die dan weer dassen aantrekken. Het jachtfonds zal de boeren schadeloos stellen. Op de Dellebuursterheide zijn dassen uitgezet in het kader van een NBLF-project. In het 190 hectare grote natuurgebied is een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd.