Net als voor 1991 proberen wij ook voor 1992 een beeld te geven van de zeldzame vogels die in het Groote Wielengebied werden waargenomen. Met het Groote Wielengebied bedoelen wij de Wielen ten noorden van de rijksweg E-10 en de daaromheenliggende polders. Helaas is het aantal waarnemingen aanmerkelijk kleiner dan in het vorige overzicht (Twirre 3(4):11- 12). In 1991 en 1992 waren dat er respectievelijk 30 en 17. Dit komt vooral door het veel kleinere aantal waargenomen slechtvalken. Of dat nu komt door een ’slecht’ slechtvalkenjaar of een minder grote activiteit van vogelaars, blijft onbekend.