In 1990 zijn de belde FLORON-coördinatoren van Friesland, Jacob Koopman en Karst Meijer begonnen met de inventarisatie van de Friese eilanden. Alle vier eilanden zijn inmiddels geïnventariseerd en de rapporten van Ameland en Vlieland zijn gepubliceerd. De rapporten van Schiermonnikoog en Terschelling volgen nog. Het zou Jammer zijn om de belde overgebleven eilanden Rottumeroog/-plaat en Texel niet aansluitend en op dezelfde wijze aan te pakken teneinde een compleet beeld te verkrijgen van de verspreiding van de vegetatie. FLORON heeft het initiatief genomen om op dezelfde manier als de vier voorgaande jaren verder te gaan onder het motto: