Flora van Vlieland; De FFF-rapporten van de laatste jaren komen vooral op het conto van het plantenferbân, dat nu al vele jaren (in samenwerking met FLORON) een bloeitijd doormaakt. Zo ook de Flora van Vlieland. Het is een verslag van de inventarisaties die in het weekend van 9-11 augustus 1991 op Vlieland zijn verricht. Het rapport is geschreven door Jacob Koopman, Karst Meijer en Willem Stouthamer. Op zeer systematische wijze worden de 461 soorten waargenomen planten, waarbij 39 rode lijstsoorten, gepresenteerd. Vrij weinig tekst, maar veel gegevens in de vorm van verspreidingskaartjes. Voor floristen een waardevol rapport. Een onnodig minpunt is het ontbreken van de Nederlandse namen van de waargenomen planten. Ongetwijfeld zit hier een filosofie achter. Die kan echter geen betrekking hebben op de toegankelijkheid of het wervend karakter van rapporten. Voor een beginnend florist die het rapport koopt, is het dan ook even doorbijten geblazen. Het Vlieland-rapport is te bestellen bij Jan van der Meer, Koopmansgracht 49/10, 8606 AB Sneek (05150-13909). Broedvogels en niet-broedvogels van het Fochteloërveen; inventarisatleverslag van de periode augustus 1992 – juli 1993. Voor een uitgebrelde bespreking zie pagina 10. Verdere inlichtingen bij de schrijver van het rapport H. Feenstra, Schapendrift 34, 8426 GP Appelscha.