In 1993 is de Vlinderwerkgroep Friesland begonnen met het inventariseren van dagvlinders in de provincie. Alle activiteiten die daarmee samenhangen zijn ondergebracht bij het zogeheten ”Dagvlinderproject Friesland”, dat in samenwerking met de ”Vlinderstichting” en met ondersteuning van de Fryske Akademy is opgezet. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het samenstellen van een atlas, waarin alle Friese dagvlindersoorten worden opgenomen. Een belangrijk onderdeel van het boek wordt gevormd door een serie kaarten, waarvan elk is verdeeld in hoekjes van een vierkante kilometer. Op basis van deze geografische eenheid zal de verspreiding zijn weergegeven. De inventarisatie neemt drie jaren in beslag te weten 1993 tot en met 1995. De atlas zal worden geschreven in het jaar 1996. In het afgelopen jaar hebben maar liefst tachtig enthousiaste deelnemers met het inventariseren een aanvang gemaakt. De eerste resultaten zijn dan ook bevredigend.