Aan de hand van gegevens van ringonderzoek langs de Friese waddenkust gaat Klaas Koopman in op de mogelijke gevolgen die de slechte voedselsituatie in de Waddenzee gehad heeft op de aanwezige Scholeksters in de periode augustus 1992 t/m februari 1993.