De beheerder van de Bandpolder (figuur 1), nabij het Lauwersmeer, woont zelf op. Schiermonnikoog. Een afspraak maken voor een interview buiten Schiermonnikoog is lastig, want zo vaak komt hij niet op de vaste wal. Gelukkig kan het interview toch nog vrij snel plaatsvinden, op 9 februari 1994. Het feit dat een beheerder van (onder andere) dit natuurterrein aan de vaste wal op een eiland woont, brengt mij even in verwarring, maar ik besteed er verder geen aandacht aan. Pas later, wanneer het gesprek heeft plaatsgevonden en ik erover nadenk hoe ik alles wat er gezegd is vorm zal geven, dringt het tot me door. Het blijkt voor mij een aardige indicator voor hoe het beheer gevoerd wordt. Weinig intensief. En, zoals later uit het gesprek blijkt, wordt het meeste werk uitbesteed. De Bandpolder is 112 ha groot. De polder is in 1984 aangekocht van het toenmalige waterschap ’Fryslân’, dat in die periode alle buitendijkse gronden die niet direct een functie hadden voor de waterkering, afstootte. Hoewel er aanvankelijk meer gegadigden waren voor het gebied, heeft Natuurmonumenten het uiteindelijk aangekocht omdat deze over voldoende eigen geldmiddelen beschikte om het hiaat aan subsidie aan te vullen.