Terschelling is het laatste Friese waddeneiland dat in het kader van de floristische inventarisaties door Floron met een tweetal bezoeken werd vereerd, tijdens een weekend begin juni en eind augustus 1993. Het eerste weekend werden 30 km-blokken geïnventariseerd, het tweede weekend 35. Eerder had Plet Zumkehr, woonachtig op Terschelling (Terschelling-west) reeds 37 km-blokken gedaan. Verder liggen er nog gegevens van vier blokken op de Boschplaat van inventarisaties, verricht door enkele NJN-ers. Van deze 106 blokken totaal zijn er vier ’dubbel’ geïnventariseerd. Derhalve zijn er van de in totaal 111 km-blokken van Terschelling nu 102 geïnventariseerd. De resterende negen blokken blijven liggen tot 1994.