Uitgeverij Wolters-Noordhoff heeft de laatste jaren een reeks ’landschapsuitgaven’ gepubliceerd. Ik bedoel de topografische en historische provincie-atlassen in de schalen 1:50.000 en 1:25.000. Deze atlassen zijn in Friesland buitengewoon goed verkocht: 2,23 % van alle inwoners van onze provincie kocht alleen al een topografische provincie-atlas 1:25.000. Het zou me verbazen als dit percentage voor de lezers van Twirre niet 20% of hoger zou zijn. Met deze grote belangstelling in het achterhoofd heeft de uitgeverij gemeend er goed aan te doen een serie te starten van boeken die het landschap per provincie beschrijven en toelichten. Omdat hier de grootste belangstelling bestond voor de eerdere uitgaven, is Friesland de eer te beurt gevallen de reeks te mogen openen. Zo verscheen in november van het vorig jaar ’De wereld van het Friese landschap’, geschreven door Meindert Schroor. Het boek is vrijwel overal zeer positief ontvangen. De vraag die ik hier vooral wil opwerpen, is: Hoe interessant is dit boek voor veldbiologen-natuurbeschermers in verband met hun specifieke interesse?