Achteruitgang natuur: Vogelbescherming heeft een nieuwe Rode lijst uitgegeven met bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. Een week later kwam de directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) met een schrikbarend rapport over de achteruitgang van de Nederlandse natuur. De reacties uit Friesland van Jaring Roosma en Karst Meijer van de Fryske Feriening foar Fjildbiology en van Evert Jan Lammerts van NBLF-Friesland bevestigden dit sombere beeld. Bekalking bos: Staatsbosbeheer neemt in Oranjewoud bij Heerenveen een proef met het bekalking van bos. In drie weken tijd is ca. 15000 kilo kalk gestrooid in een bos van 10 hectare. Men hoopt hiermee de verzuring tegen te gaan. De proef vindt plaats zowel in een deel met Douglas-sparren en een deel met jonge loofbomen.