Het Floron-inventarisatiewerk is in Friesland in 1988 opgepakt door het plantenferbân van de FFF en gecoördineerd door beide ondergetekenden. Na vijf jaar gedraaid te hebben, lijkt het een goed moment om de zaak eens te evalueren. Tevens willen wij de blikken op de toekomst richten. De Friese Floron-’machine’ liep de afgelopen jaren redelijk gesmeerd. Per jaar werden tweehonderd streeplijsten ingeleverd. Het aantal medewerkers lag tussen de twintig en dertig. Vanaf 1990 is er Jaarlijks een Waddeneiland onder de loupe genomen. Na Ameland (1990) volgde Vlieland (1991), Schiermonnikoog (1992) en tot slot Terschelling (1993). Ameland en Terschelling werden belde tweemaal met een weekendbezoek vereerd, de andere twee eilanden elk eenmaal.