Op 21 februari ontving de Wielenwerkgroep de eerste Milieuprijs van de gemeente Tytsjerksteradiel. De prijs werd overhandigd door raadslid en jurylid Halko Smid onder toeziend oog van wethouder Julius van der Werff. Dick Goslinga en Freek Nijland, beide binnen de werkgroep actief betrokken bij het project, werden verrast met een bedrag van f 1000,- en een oorkonde. Het idee voor de Vlinderberm ontstond in het ’Vlinderjaar’ 1989. In een aanbevelingsrapport werden voorstellen gedaan voor een aangepast beheer van de berm langs het fietspad tussen Miedum en Gytsjerk ten noordoosten van Leeuwarden. Er werd gekozen voor een beheer van gefaseerd maaien en afvoeren van het maaisel. Gedurende het gehele jaar zijn er delen van de berm waar de plantengroei blijft staan, waardoor de vlinders hun gehele levenscyclus kunnen voltooien.