Friesland is vanwege de geografische ligging en de verscheidenheid aan biotopen voor kolonievogels een belangrijke provincie. Dit artikel geeft een verslag van de resultaten van onderzoek naar deze soorten in 1992 en 1993. Het onderzoek is gecoördineerd door de werkgroep KolF (Kolonievogels Friesland).