In 1987 is een langlopend FFF-project gestart: Mossen Project Friesland, kortweg MPF. Het MPF beoogt om op termijn een atlas van de Friese mosflora (inclusief de Waddeneilanden!) samen te stellen aan de hand van inventarisaties, aanvullingen en literatuurgegevens. Jaarlijks wordt er door de coördinatoren van het project, beide ondergetekenden, een rapport uitgebracht over de vorderingen van het onderzoek. De rapporten 1 t/m 5, uitgebracht door de FFF en nog steeds voorradig, omvatten Zuid-Friesland, gelegen op de kaartbladen 15, 16 en 17. In deze vijf Jaar zijn 9259 gegevens (items) verzameld uit 419 km-blokken, verdeeld over 41 atlasblokken. Er werden 224 soorten mossen gevonden: 188 soorten bladmossen en 36 soorten Levermossen. Deze vijf jaar onderzoek heeft aan de totale Friese mossenflora maar liefst 32 nieuwe taxa (verzamelnaam voor variëteiten, ondersoorten, soorten, geslachten, families; enkelvoud taxon) toegevoegd, terwijl daarnaast vier gevonden soorten slechts van vóór 1950 bekend waren. Daarnaast waren nog 8 soorten nieuw voor het Friese vasteland. Het onderzoek heeft tot nog toe één nieuw taxon voor Nederland opgeleverd: Middelste muursterretje Tortula intermedia (Brid.) De Not. var. calva (Dur. & Sag.) Wijk & Marg.