In het najaar van 1993 is eindelijk het onttakelde natuurgebied langs de Westerdijk ten zuiden van de vroegere zuivelfabriek ’Trynwâlden’ overgegaan in handen van It Fryske Gea. Het eertijds prachtige rietland is door jarenlange stortingen van o.a. puin en bermafval door de eigenaar, het loonbedrijf Jelle Bijlsma, ’in cultuur’ gebracht en jaarlijks ontwaterd. De plaats waar eertijds de meeste stortingen hebben plaatsgevonden, is nu een Ridderzuring-eldorado. De Wielenwerkgroep heeft in de tachtiger jaren deze zaak keer op keer aan de orde gesteld. Uiteindelijk is na vele jaren door individuele contacten tussen vertegenwoordigers van de Wielenwerkgroep en It Fryske Gea met Jelle Bijlsma de strijdbijl begraven en overeenstemming bereikt over de verkoop.