Duurswouderheide: De overvloedige regenval heeft de Duurswouderheide dit voorjaar flink onder water gezet. Het gebied heeft een hersteloperatie ondergaan, waardoor nu gebiedseigenwater beter kan worden vastgehouden. Volgens Hans Hiemstra van waterschap het Koningsdiep varen waterminnende planten als zonnedauw en snavelbies nu al wel bij de maatregelen. Eierzoeken: Na de opschudding rond de nieuwe eierzoekregels en de éénjarige overgangssituatie voor Friesland ontstond er nieuwe commotie toen op 22 maart door de Vereniging voor Natuurbescherming (Gorredijk en omstreken) bordjes van Vogelbescherming werden geplaatst bij 255 ha land van 15 boeren bij Ureterp en Hoornsterzwaag. Voorzitter Henk Baron (intussen afgetreden, red.) had liever gezien dat de bordjes met het opschrift -’Weidevogels, niet verstoren, geen vrije toegang, artikel 461 W.v.s.’- eerder waren geplaatst, maar ze waren niet op tijd klaar.