Wandelend, varend of fietsend door Friesland kom je het hier en daar nog wel eens tegen: een mooi bloemrijk grasland waar het zomers één groot feest is van vlinders, zweefvliegen, hommels en bijen. Uren kun je daar doorbrengen, genietend van al dat kleurrijk gefladder. Helaas kost het momenteel echter vaak al uren voor je een bloemrijk hooiland vol insecten hebt gevonden. Uitbreidingen van steden, snelwegen, grootschalig en intensief landgebruik hebben de natuur op veel plaatsen teruggedrongen tot in natuurgebieden. Voor veel planten en dieren is het dan ook van levensbelang dat bij het beheer van deze gebieden rekening wordt gehouden met de eisen die zij aan hun leefgebied stellen. Bij het beheer van graslanden wordt vaak met name gekeken naar de planten die daar voorkomen. Kleine aanpassingen in het maaibeheer maken het echter mogelijk om niet alleen planten, maar ook allerlei dieren een prima leefgebied te bieden. Daarom vraagt De Vlinderstichting aandacht voor vlindervriendelijk maaibeheer. Minder maaien: meer dieren.