De beide Friese FLORON-coördinatoren, Jacob Koopman en Karst Meijer, hebben vijf jaar geleden het initiatief genomen om de vier Friese waddeneilanden te inventariseren. Dit is gebeurd in samenwerking met de Fryske Feriening foar Fjildbiology. In 1990 is met Ameland gestart. In de daarop volgende jaren zijn achtereenvolgens Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling bezocht. Per eiland verschijnt er een verslag van de waarnemingen. In het verslag staat bovendien het resultaat van de vergelijking van deze waarnemingen met de gegevens van de Atlas van de Nederlandse Flora. Ook wordt er in het verslag een lijst bijgehouden van de planten van alle eilanden per eiland. De verslagen van Ameland en Vlieland zijn al verschenen. Die van Schiermonnikoog staat op het punt uitgebracht te worden. Uiteindelijk gaan alle gegevens naar FLORON en worden ze in een landelijke databank opgenomen.