Fries natuurbeleid: e Rekenkamer heeft kritiek geuit over de traagheid waarmee in Friesland, Limburg en Overijssel de uitvoering van het Natuurbeleidsplan verloopt. Deze kritiek spoort met de opvatting van de natuur- en milieuorganisaties over de uitvoering van het Natuurbeleidsplan in Friesland. Houtwiel: Een deel van het Houtwiel tussen Veenwouden en Broeksterwoude krijgt een andere natuurbestemming. Staatsbosbeheer streeft daar naar laagveenmoeras met veel open water. In het gebied liggen schraallanden. Vanwege gebrek aan kwel kwam de doelstelling schraalland niet zo uit de verf. Er wordt nu eerst geprobeerd de nieuwe doelstelling te bereiken door het vasthouden van regenwater.