Twee jubileumactiviteiten zijn er in september te verwachten in het kader van het vijfjarig bestaan van de Vlinderberm: Van 19 t/m 24 september is er een fototentoonstelling ’Vlinders van de Vlinderberm’ bij warenhuis Sijperda te Gytsjerk. De Wielenwerkgroep wilde een activiteit met een zo laag mogelijke drempel, gericht op het dorp Gytsjerk. Het warenhuis Sijperda dat de informatieborden bij de berm mede heeft gesponsord, leek ons een zeer geschikte plaats. Veel mensen uit het dorp komen er en het symboliseert onze doelstelling om de natuur dicht bij huis te halen. De tentoonstelling wordt op maandagochtend 19 september geopend door wethouder Julius van der Werff van Tytsjerksteradiel. De foto’s zijn gemaakt door twee amateur-natuurfotografen uit Gytsjerk: Lubbert Boersma en Dick Goslinga.