In mei van dit jaar verscheen het rapport ’Noord-Friesland Buitendijks’ van de gelijknamige werkgroep. Het rapport geeft een beschrijving van het gebied en een toekomstvisie. Het betreft de buitendijkse gronden gelegen langs de Friese vastelandskust tussen Zwarte Haan en de Holwerder Pier, waarvoor in de jaren ’70 en ’80 plannen tot Inpoldering bestonden. Het rapport verscheen onder verantwoording van It Fryske Gea en werd mede onderschreven door de Waddenvereniging. It Fryske Gea zal in de toekomst Noord-Friesland Buitendijks gaan beheren, daartoe in de gelegenheid gesteld door de provinciale overheid. Deze bereikte in 1991 een akkoord met het Landbouwschap over de omvang van de oppervlakte natuur in de Ecologische Hoofdstructuur in het kader van het Natuurbeleidsplan. Noord-Fries land Buitendijks zal daar als kerngebied deel van gaan uit maken.