Drentse Vogels 6, 1993: Drentse Vogels is een jaarlijkse periodiek van de Stichting Avifauna Drenthe. Deze zesde uitgave op vrij chique papier bevat een aantal interessante artikelen, waaronder veel over onderzoek aan bosvogels. Hierbij valt op dat veel aandacht wordt geschonken aan de broedbiologie en gedrag van soorten. Rob Bijlsma en Willem van Manen (Nederlands beste bomenklimmer) maken school in Drenthe. Aan de orde komen onder meer beschrijvingen van het broedverloop van de Wespendief (Herman Druppen), groei en ontwikkeling van jonge Sperwers en de teloorgang van twee broedsels Boomvalken (beide Rob Bijlsma). Verder aandacht voor de behuizing van de Grote bonte specht (Willem van Manen), maar ook Ooievaars in ZW-Drenthe (Michel Klemann) en bijzondere ganzen rond het Leekstermeer (Peter Venema). ’Drentse vogels 6’ is te bestellen door overmaken van f 13,- op giro 3870292 van de penningmeester WAD te Haren onder vermelding van DV6.