Op de ledenvergadering van 25 februari en vervolgens via een brief aan de leden heeft het bestuur nieuwe initiatieven aangekondigd. Hierop zijn twee vervolgen gekomen. In de eerste plaats is het bestuur benaderd door enkele leden die weinig zagen in de nieuwe initiatieven zoals het bestuur die voor ogen had. De plannen zouden bedreigend zijn voor mensen die hun brood verdienen via ecologisch (advies)werk. Bovendien zouden de plannen veel ambitieuzer zijn dan de FFF kan waarmaken. Het bestuur heeft met de betreffende leden gesproken/geschreven. Er bleek op sommige punten van misverstand sprake te zijn. Op andere punten is besloten uiterst behoedzaam te zijn; de waarschuwingen zijn terdege in de oren geknoopt.