Sinds vorig jaar is er weer een plantenwerkgroep actief rond de Groote Wielen. Doel is het inventariseren van kilometer-blokken op hogere planten in het gebied rond de Groote Wielen. Hiermee hebben we tijdens ons eerste Jaar een voorzichtig begin gemaakt. De groep bestaat uit vijf personen. We hebben floristische gegevens verzameld van 8 km-blokken. Het rijkste blok telde 226 soorten. Over een mogelijk bijzondere vondst van Gesteeld sterrekroos Gallitriche brutia in de Ryptsjerksterpolder bestaan nog de nodige twijfels. De planten hebben tot 3 mm lang gesteelde vruchten en teruggeslagen stijlen. Gesteeld sterrekroos is in 1991 voor het eerst in Nederland vastgesteld (Otto Zijlstra, Gorteria 18: 122-124). Volgens de in het artikel over deze vondst genoemde kenmerken en de verschillen met Haaksterrekroos Callitriche hamulata zou de determinatie Juist moeten zijn. Reden om hier toch aan te twijfelen is, dat in de plasjes waarlangs het sterrekroos is gevonden in oktober massaal Haaksterrekroos stond. Dit doet vermoeden dat het verzamelde materiaal een ecologische aanpassing van Haaksterrekroos aan droogvallende omstandigheden zou kunnen zijn. De liggende groeiwijze, het vormen van dichte matjes en vruchtjes die door de steelvorming dicht op of in de ondergrond wordt gedrukt, voorkomen uitdroging van de tere vruchtjes en bevorderen zodoende de klemkracht. Om toch uitsluitsel te krijgen is het materiaal ter vergelijking naar Otto Zijlstra gestuurd en .zullen (zonodig) de groeiplaatsen het komende jaar nauwlettend in de gaten worden gehouden. In de ’s zomers droogvallende plasjes waar ook ’Gesteeld sterrekroos’ voorkwam, zagen we ook nog enkele andere fraaie plantjes zoals Klein bronkruid Montia fontana ssp. chondrosperma, Borstelbies Scirpus setaceus, Dwergzegge Carex oederi ssp. oederi en Stijve moerasweegbree Echinodorus ranunculoides. Ook de al bekende groeiplaatsen met voor Friesland zeldzame planten, zoals een slootje bij Gytsjerk vol Ondergedoken moerasscherm Apium inundatum en de ijsbaan van Ryptsjerk met Bosbies Scirpus sylvatica werden bezocht.