Sinds 1989 loopt in Friesland, evenals elders in Nederland, het Bijzondere Soorten Project voor niet-broedvogels (BSP-nb). Het project wordt in Friesland gecoördineerd door SOVON-Friesland. Tijd voor een stand van zaken. Dit artikel is gebaseerd op een verslag in de nieuwsbrief van SOVON-Friesland van oktober 1994.