De Dotterbloem (Caltha palustris, Djerreblom) als alledaagse soort. Dat plaatst mij een beetje voor een dilemma, want deze plant is eigenlijk niet meer als alledaags (gewoon, algemeen) te beschouwen. Dat ging misschien enige tientallen jaren geleden nog op, tegenwoordig komt Dotterbloem vooral voor in natuurreservaten. Met een knipoog naar Gertie Papenburg die in Twirre 4 (1993) 4 met verve een zeer algemene soort beschreef die vrijwel niemand kende: van de minder algemene plantesoorten is Dotterbloem wellicht één de bekendste.