Andries van der Veen is boer in Nijeberkoop. Ik ken Andries van de FFF-plantencursus van Jacob Koopman en Karst Meijer (1989-1990). Sindsdien kom ik hem regelmatig tegen op bijeenkomsten of inventarisatieweekenden van FLORON. Hij is gek van wilde planten en heeft er in de loop der jaren veel verzameld in zijn tuin. Hoe rijmt hij het ’boer zijn’ met zijn liefde voor de natuur? En wat was er eigenlijk eerder? Met deze vragen in het achterhoofd besloot ik Andries uit te nodigen voor een interview. Omdat hij mij wel eens iets verteld heeft over zijn jeugd, vraag ik hem om het gesprek te voeren tijdens een wandeling in de omgeving van zijn ouderlijk huis.