Eind 1994 verscheen het boekje ’Dagvlinders van Terschelling’, geschreven door Piet Zumkehr. Het boek is een aanrader voor een ieder die zich interesseert voor de wereld van de vlinders. Piet Zumkehr is een goede bekende voor Twirre-lezers met artikelen over het Koevinkje en de Zilveren maan op Terschelling. In het verleden actief in de Fryske Feriening foar Fjildbiology, tegenwoordig vooral in de Vlinderwerkgroep Friesland, kennen we Piet als een gedreven natuuronderzoeker die steeds zijn eigen weg heeft gevolgd. Op duidelijke en overzichtelijke wijze wordt het dagvlinderleven op Terschelling besproken. In de inleidende hoofdstukjes over dagvlinders in Nederland en de bijzondere waarde van Terschelling voor de dagvlinderfauna blijkt al direct dat (West) Terschelling bij de top-drie van vlinderrijke gebieden in Nederland hoort met 47 waargenomen soorten, waarvan 37 soorten als inheems te beschouwen zijn. Als bijzonderheid moet de kleine geïsoleerde populatie van de Grote ijsvogelvlinder worden genoemd die tegenwoordig mogelijk alleen nog in Zuid-ümburg voorkomt. Ook het voorkomen van vier soorten parelmoervlinders ( Zilveren maan, Grote parelmoervlinder, Duinparelmoervlinder en Kleine parelmoervlinder) is iets bijzonders.