De ledenvergadering van vrijdag 17 februari in Akkrum is weer geanimeerd verlopen. Een tweetal punten die op de vergadering aan de orde zijn geweest, wil ik hier nog even aanstippen. 1. Van de initiatieven die door de initiatiefgroep werden aangedragen in de stukken voor jaarvergadering lijken er twee direct levensvatbaar te zijn: het vlinderproject in Lemmer en het bomenproject in Dantumadeel. De andere projecten hebben geen of slechts één aanmelding te zien gegeven. Mensen die hun strookje hadden willen inzenden maar daar niet toe gekomen zijn of het vergeten zijn, kunnen dat alsnog doen... 2. Het bestuur zal zich inspannen een vervolg te geven aan de presentatie van het computerprogramma FLOR 3.0. Om te beginnen zullen we proberen het programma door één van de leden gedurende drie maanden te laten uittesten. Verder zullen we nagaan of er externe financiers te vinden zijn voor de aanschaf van het programma voor ca. 10 gebruikers. Daar is een bedrag van ca. ƒ 7000 mee gemoeid, wat teveel is voor interne financiering. Men hoort hier ongetwijfeld te zijner tijd meer over.