Op zaterdag 4 februari vertrokken we om 7.30 uur vanaf de Viersprong in Gytsjerk met zo’n tien mensen naar ’t Set bij de Warren, waar we beschut tegen de koude westenwind achter de boerderij van het Fryske Gea het moment zouden afwachten, waarop duizenden ganzen die in dit gebied overnachtten, zouden vertrekken naar de voedselgebieden. Naarmate het lichter werd, kon je het gegak van de ganzen op de achtergrond steeds duidelijker horen. Maar het zou nog een tijd duren voor de eerste ganzen zouden vertrekken. Excursieleider Douwe Herder vertelde intussen dat er dit jaar veel meer brandganzen bij de Groote Wielen verblijven. Daarentegen zijn de kolganzen in aantal verminderd. De brandgans is in geluid goed te onderscheiden van andere ganzen door zijn wat keffende geluid. Aan de donkere strepen op de borst van de kolgans kun je zo’n beetje de leeftijd van de vogel afleiden. Hoe duidelijker en breder de strepen des te ouder is de vogel. Ook is de witte kol van de oudere vogel breder.