Vele vrijwilligers hebben Friesland ook in 1994 onderzocht op vogelsoorten die in kolonies broeden. Van de resultaten wordt verslag gedaan in dit artikel.