Van 3-10 september 1993 heb ik tijdens en na een excursie van de Plantensociologische Kring Nederland op Ameland onderzoek gedaan naar de verspreiding van kranswieren. Achteraf bleek dat Ameland het enige Waddeneiland was waarvan tot heden vrijwel niets bekend was. Stof genoeg voor een verslag.