Jacob Bijlsma is boswachter bij Staatsbosbeheer, regio Friesland Noord. Hij staat te boek als de meest enthousiaste ’boswachter’ van Friesland. Een extra reden om eens met hem te gaan praten. Jacob zwaait onder meer de scepter over ’het Houtwiel’, het gebied waar we tijdens ons gesprek doorheen lopen. ’Het Houtwiel’ ligt ongeveer 15 kilometer ten noordoosten van Leeuwarden, tussen de dorpen Veenwouden en Broeksterwoude en is ongeveer 200 hectare groot. Het gebied bestaat uit graslanden, hooilanden, blauwgraslanden, ruigten en verlande petgaten. Het beheer in een deel van het gebied wordt in de toekomst op nieuwe leest geschoeid.