In 1994 heeft Janco Mulder te Ravenswoud een aantal agrarische gras- en bouwlanden ten westen van het Fochteloërveen geïnventariseerd op weidevogels Een deel is tevens onderzocht op broedsucces. Gelukkig is er een rapportje over geschreven, zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen. Uit het verslag blijkt dat ca. 200 hectare grasland, waarvan 77 hectare in bezit is van Natuurmonumenten en het overige een normaal agrarisch gebruik kent, is geïnventariseerd op een aantal soorten weidevogels met een territoriummethode (BMP?). Daarnaast is onderzoek gedaan naar het broedsucces. Het overige gebied dat vooral uit bouwland bestaat, is alleen geïnventariseerd op Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster en Kwartel. Alle broedparen zijn op kaart ingetekend. Van het onderzochte overige gebied is jammer genoeg de oppervlakte niet vermeld en de ligging niet op kaart ingetekend.