Bij de Provincie Friesland is een vergunning aangevraagd voor het ophogen van percelen land met bermmaaisel vermengd met hekkelmateriaal. Volgens het Friese Afvalstoffenplan verdient compostering van bermmaaisel echter de voorkeur. Er zijn in het verleden wel vaker percelen land op deze manier opgehoogd, tot nu toe steeds door de Provincie gedoogd. Die praktijk is door de Raad van State echter een halt toegeroepen. Als de Provincie de voorkeur blijft geven aan compostering dan zal ze daar zelf, als grote wegbermbeheerder, veel geld aan kwijt zijn.